Föreningen Vi Unga

hjälper dig att bilda

en egen förening eller arrangera egna event.

Läs mer på: 

viunga.se

eller mejla info@viunga.se

Studieförbundet Bilda 

hjälper dig att bilda

en studiecirkel och göra kulturarrangemang.

Dörren bekostas av fondmedel från:

Makarna Malmkvist, Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Göran Lagervalls stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Karin och Ernst August Bångs minne, Helen Petres stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Solkatten, Lindhés Advokatbyrå 

Kulturförvaltningen Stockholm stad