Make up Hero

Cerie Sotnos

Balkongfestivalen

Axel Lindqvist

The Cosplay Guild

Jasmin Deza

Snäll Rebell

Joline Sandström

Globalt systerskap

Julia Östergren

Like me effect

Kalle Persson Bylund

XXX

Jasmin Deza

XXX

Joline Sandström

XXX

Your Text Here

XXX

Your Text Here

XXX

Your Text Here

XXX

Your Text Here

Dörren bekostas av fondmedel från:

Makarna Malmkvist, Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Göran Lagervalls stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Karin och Ernst August Bångs minne, Helen Petres stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Solkatten, Lindhés Advokatbyrå 

Kulturförvaltningen Stockholm stad