MO LEVANDE JULKALENER 2017

MO LEVANDE JULKALENDER I GAMLA STAN 2017

För trettonde året i rad kommer 24 fönsterluckor att öppnas på olika platser i Gamla stan.

Invigningen den 1 december och avslutningen på julafton sker på Stortorget.

Vid varje lucka kommer musik- och berättarframträdanden att äga rum som anknyter

till jul, gemenskap och Gamla stan. Föreställningen tar ca 15 minuter.

Dörrens ungdomar upprtäder i flera av luckorna samt sköter ljud, ljus, filmdokumentation mm. 

Fönstret öppnas kl. 18.15 och föreställningen kan börja. OBS på julafton öppnas luckan kl. 11.30.

Syftet är att skapa gemenskap och bjuda på en liten kulturupplevelse under den stress som råder

inför julen. Vi vill också visa upp miljöer som vanliga besökare ofta inte känner till.

Tack till alla medverkande som ställer upp helt utan ersättning. Tack till alla familjer och kontor

som lånar ut sina fönster till lucköppningen.

Fullständigt program här!

Mycket välkomna hälsar Mäster Olofsgården