Fotograf: Tina Axelsson

Projektet Songlines anordnar instrumentkurs på Dörren varje måndag kl. 17.00 - 19.00 gratis! Just nu kan du lära dig trummor, fiol, gitarr och keyboard. Inga förkunskaper krävs. För mer info kontakta: Cecilia Öhrwall

 cec@celiamusic.com / www.songlines.se

Dörren bekostas av fondmedel från:

Makarna Malmkvist, Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Göran Lagervalls stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Karin och Ernst August Bångs minne, Helen Petres stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Solkatten, Lindhés Advokatbyrå 

Kulturförvaltningen Stockholm stad