Skärmklipp 2020-02-27 14.08.17.png

Dörren är öppen och taket är högt!

Vi tror på idéen att kultur och konst förenar människor. På Dörren är alla i åldern 16 till 25 år välkomna att delta i alla våra kreativa ateljéer och projekt. 

Dörrens strävan är att vara en tillåtande, trygg och inkluderande plats, där alla ges möjlighet att ta lika stor plats både socialt och konstnärligt. Både ledare och medlemmar uppmuntras ständigt att respektera och lyssna på varandra och inspirera varandra att våga utrycka sin identitet och kreativitet. 

 

Exempel på hur vi jobbar för ökad mångfald och inkludering på Dörren.

  • Vi välkomnar medlemmar från hela Stockholms län och utanför och välkomnar alla oavsett var de bor eller vistas. 

  • Vi kräver aldrig personnummer, efternamn eller adress på våra medlemmar.

  • Våra medlemmar får definiera sitt eget pronomen.

  • Vi har regnbågsflaggor i lokalerna.

  • Vi uppmuntrar våra medlemmar att vara med i utvecklingen av vår värdegrund genom förslagslåda, enkäter och muntlig dialog

  • Vi har ett ungdomsråd som har möten en gång i månaden i syfte att  utveckla Dörren inom olika områden.

  • Vi strävar efter att uppnå så hög tillgänglighet som möjligt utifrån våra förutsättningar som råder i lokalerna. Alla Dörrens lokaler går att nå med hiss.  

  • All vår verksamhet är gratis för medlemmarna. 

  • Vi är HBTQ-diplomerad verksamhet (2017). Vi arbetar utifrån ett normkritisk arbetsstätt med hbtq-perspektiv.​

  • Vi ser värdegrundsarbetet som en färskvara och tror att det alltid går att utveckla förmågan att främja inkludering. Tveka inte att höra av dig till oss om ni har idéer eller synpunkter på hur vi kan bli mer inkluderande på Dörren.