Behandling av Personuppgifter 

Mäster Olofsgården, ideell förening, med organisationsnummer 802006–0730, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm.

Epost: info@masterolofsgarden.seTelefon: 08 – 10 20 19 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som medlem eller kund lämnar till föreningen Mäster Olofsgården. 

Föreningen Mäster Olofsgården behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Föreningen Mäster Olofsgården registrerar, lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla information om föreningens tjänster och erbjudanden, för att kunna tillhandahålla specifika erbjudanden och tjänster en anmäler sig till, samt för att hantera de åtaganden som föreningen har. 

 

Uppgifter som föreningen kan komma att registrera är: 

Namn, personnummer (t.ex. vid samarbete med studieförbund) telefonnummer, mailadress och medlemsnummer. 

De uppgifter vi registrerar kan komma att användas för utskick av information om kurser, ändrade datum eller tider, marknadsföring av olika projekt och event. 

 

Vi lagrar uppgifterna i föreningens medarbetares datorer, i molntjänst, eller utskrivna i pärmar på Mäster Olofsgårdens kontor. 

Registrerade personuppgifter kan komma att delas med tjänster för löneprogram, it-support, bokföring, studieförbund, bidragsgivare, myndighet om lagen kräver det, inkassobolag, övriga deltagare på samma aktivitet kan komma att få tillgång till namn och mail. 

Vi överför inga personuppgifter till tredje land

Rättigheter 

 

Du har rätt att på skriftlig begäran få information från oss om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och hur uppgifterna används. Du har också rätt att rätta eller ta bort felaktiga uppgifter om dig. Du har rätt att avsluta ditt medlemskap när du vill. 

 

Bilder: Vi använder fotografier från verksamhet/projekt/event i vår marknadsföring och på vår hemsida, samt i sociala medier. Vi lagrar bilder i vår bildbank och i molntjänster. En kan alltid säga till om en inte vill synas på bild. 

 

Lagring: Registrerade personuppgifter lagras så länge det behövs för ovanstående användningsområden, dock längst två år efter att föreningen har mottagit uppgifterna.