för tjejer och ickebinära

FILM

FILM

Paus just nu pga Covid19

Dörren filmateljé är enbart för tjejer och transpersoner. Här får du på ett kreativt och lättsamt sätt lära dig att  skapa film. 

Jenny Palén, filmare och skådespelare, ger dig vägledning och lär dig hur ett manus blir till, hur du kan filma med  systemkamera och iPad samt hur du klipper ditt material till en färdig film i program som iMovie, Final Cut och Premiere.

JENNY PALÉN

Filmare

Jenny är filmare, konstnär och skådespelare, utbildad på Actors studio Stockholm samt  Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Läs mer på: www.jennypalen.com

Dörren bekostas av fondmedel från:

Makarna Malmkvist, Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Göran Lagervalls stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Karin och Ernst August Bångs minne, Helen Petres stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Solkatten, Lindhés Advokatbyrå 

Kulturförvaltningen Stockholm stad