DÖRREN TILL LEDARSKAP

Vill du vara en förebild för andra?

Dörren erbjuder dig som är medlem en kostnadsfri utbildning i 

Värdebaserat och inkluderande

ledarskap

Helgen: 21 - 22 oktober

kl. 10.00 - 16.00

Plats: Dörren 

Lunch och frukt ingår båda dagarna

OM KURSEN

Värdebaserat ledarskap för dagens och framtidens ledare grundad i inkludering. mänskliga rättigheter och neurovetenskap. Deltagarna får större förståelse och insikt i vilka värderingar de har i sitt ledarskap. De får konkreta verktyg för hur deras ledarskap kan bli mer inkluderande, och hur de aktivt och konstruktivt kan påverka och stärka andra. Utbildning ger verktyg hur du kan leda utifrån dina värderingar, leda situations-anpassat och hantera gruppdynamik- Du får också lära dig att arbeta inkluderande för att främja mångfald och jämställdhet. Utbildningen är interaktiv, utmanande och ger både praktiska och teoretiska verktyg så att deltagare kan praktisera sin nya kunskap direkt när de lämnar utbildningen. 

Futebol dá forca

Kursen leds av Cecilia Safaee och Futebol dá forca (FDF). FDF syftar till att främja unga människors fysiska, psykiska, sexuella och emotionella hälsa. Genom sina ledarskpsutbildningar inspirerar de ledare att se sin inneboende potential att vara förebilder.

DÖRREN TILL

LEDARSKAP

Utbildningen är avslutad. 

Vill du veta mer om futeboldaforcas utbildningar?

www.futeboldaforca.com