DÖRRENRÅDET

Från vänster: Joanna Lahdenperä, Cecilia Ax, Ebrima Drammeh, Joel Taboada, Anders Fors

Rådet består av aktiva medlemmar på Dörren och grundades i januari 2019. Rådet  har möten en gång i månaden i syfte att  utveckla Dörren inom olika områden.

 

Exempel på förändringar som rådet bidragit till är: Schemaändring , laddnings-station, inköp av planering av evenemang, möblering med mera.

 

Vill du vara med i Dörrenrådet eller framföra något? 

Kontakta Joanna Lahdenperä via mail: joanna.lahde@hotmail.se

DÖRRENRÅDET