DÖRRENRÅDET

Från vänster: Joanna Lahdenperä, Cecilia Ax, Ebrima Drammeh, Joel Taboada, Anders Fors

Rådet består av aktiva medlemmar på Dörren och grundades i januari 2019. Rådet  har möten en gång i månaden i syfte att  utveckla Dörren inom olika områden.

Vill du vara med i Dörrenrådet eller framföra något? 

Kontakta Joanna Lahdenperä via mail: joanna.lahde@hotmail.se

DÖRRENRÅDET

Dörren bekostas av fondmedel från:

Makarna Malmkvist, Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Göran Lagervalls stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Karin och Ernst August Bångs minne, Helen Petres stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Solkatten, Lindhés Advokatbyrå 

Kulturförvaltningen Stockholm stad